Máy điện giải Alkaline

Máy điện giải Alkaline KYK 33000

Giá: 29.900.000 Đ

(đã bao gồm bộ lọc đầu tiên)

Máy điện giải Alkaline

Máy điện giải ion kiềm Alkaline KYK Generation 2

Giá: 26.800.000 Đ

(đã bao gồm bộ lọc đầu tiên)

Máy điện giải Alkaline

Máy điện giải Alkaline KYK Hisha

Giá: 16.990.000 Đ

(đã bao gồm bộ lọc đầu tiên)

Máy điện giải Alkaline

Máy điện giải ion kiềm Alkaline KYK 66000

Giá: 38.900.000 Đ

(đã bao gồm bộ lọc đầu tiên)

Máy điện giải Hydrogen

Máy điện giải HYDROGEN KYK HIGEN 1+

Giá: 18.900.000 Đ

(đã bao gồm bộ lọc đầu tiên)

Máy điện giải Hydrogen

Máy điện giải Hydrogen KYK Higen 3+

Giá: 39.900.000 Đ

(đã bao gồm bộ lọc đầu tiên)

Máy điện giải Hydrogen

Máy điện giải Hydrogen KYK Higen 2+

Giá: 29.900.000 Đ

(đã bao gồm bộ lọc đầu tiên)

Máy điện giải Hydrogen

Máy điện giải KYK Hydrogen HYM 3+

Giá: 45.900.000 Đ

(đã bao gồm bộ lọc đầu tiên)

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN - BÁO GIÁ


  Hoặc 0903.856.668