Máy điện giải Alkaline

Máy lọc nước điện giải ion kiềm Alkaline KYK 33000

Giá: 24.990.000 Đ

(đã bao gồm bộ lọc đầu tiên)

Máy điện giải Alkaline

Máy điện giải ion kiềm Alkaline KYK Generation 2

Giá: 22.990.000 Đ

(đã bao gồm bộ lọc đầu tiên)

Máy điện giải Alkaline

Máy điện giải giàu Ion kiềm KYK Hisha

Giá: 15.990.000 Đ

(đã bao gồm bộ lọc đầu tiên)

Máy điện giải Alkaline

Máy điện giải ion kiềm Alkaline KYK 66000

Giá: 52.990.000 Đ

(đã bao gồm bộ lọc đầu tiên)

Máy điện giải Hydrogen

Máy lọc nước điện giải HYDROGEN KYK HIGEN 1+

Giá: 19.990.000 Đ

(đã bao gồm bộ lọc đầu tiên)

Máy điện giải Hydrogen

Máy điện giải Hydrogen KYK Higen 3+

Giá: 26.990.000 Đ

(đã bao gồm bộ lọc đầu tiên)

Máy điện giải Hydrogen

Máy lọc nước điện giải Hydrogen KYK Higen 2+

Giá: 23.990.000 Đ

(đã bao gồm bộ lọc đầu tiên)

Máy điện giải Hydrogen

Máy lọc nước điện giải Hydrogen KYK HYM 3+

Giá: 29.990.000 Đ

(đã bao gồm bộ lọc đầu tiên)

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN - BÁO GIÁ


  Hoặc 0903.856.668